Työhonohjaus ja Koulutus

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ja konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijöille, työryhmille ja työyhteisöille. Työnohjaus voi olla yksilö-, työpari- tai ryhmätyönohjausta, ja se voi olla niin lyhyt- kuin pitkäkestoista. Lyhytkestoinen työnohjaus on pääasiassa konsultaatio- ja / tai kriisiluonteista, pitkäkestoinen puolestaan prosessinomaista. Työnohjauksessa voi keskittyä asiakastapausten, ryhmäilmiöiden tai työyhteisöjen työnohjaukseen.

Olen työnohjannut vuodesta 2001, ja työnohjattavinani on ollut mm. sotesektorin eri toimijoita ja oppilashuollon henkilöstöä, lastensuojelun toimijoita perhehoitajista ryhmäkotien työntekijöihin sekä psykoterapeutteja. Osaamistani työnohjaajana vahvistan osallistumalla parhaillaan psykodynaamiseen viitekehykseen ja mentalisaatioteoriaan perustuvaan työnohjaajakoulutukseen (2019-21).

Työnohjaajana olen aktiivinen ja utelias, vahvuutenani on pitkä, monialainen työkokemus, jonka myötä en säikähdä karuimpia ja vaikeimpiakaan kokemuksia ja/tai ilmiöitä.

Työnohjaus on mahdollista toteuttaa asiakkaan tiloissa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan alueilla sekä vastaanotollani joko Lahdessa tai Kouvolassa.

Koulutus

Ota yhteyttä, mikäli mielessäsi on jokin alustus- tai koulutusteema lasten ja nuorten kehitykseen tai perhesuhteisiin liittyen, niin katsotaan voinko olla avuksi.

 

Itselleni ominta aluetta ovat mm. lasten ja nuorten psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, tunne-elämän vaikeuksiin, kiintymyssuhdehäiriöihin, traumoihin ja kriiseihin, kaltoinkohteluun liittyvät aihealueet.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamistani palveluista!